Perfil de contractant

Expedients de contractació

Buscar

Tipus Expedient Procediment Objecte Import Estat
Obert G367/2017/08 Concessió d’ús privatiu d’un bé de domini públic per procediment obert i diversos criteris d'adjudicació Parades i magatzems del mma En licitació
Obert G328/2016/27 Contracte d'obres per procediment obert, oferta econòmicament mès avantatjosa, diversos criteris d'adjudicació Reforma integral de l'Ajuntament vell 682.757,20 En licitació
Obert G330/2016/34 Contracte de serveis per procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa, diversos criteris d'adjudicació Socorrisme a la Piscina municipal d'estiu (SOS) 41.085 En licitació
Obert G330/2017/03 Contracte de serveis per procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa, diversos criteris d'adjudicació Millora dels quadres d’enllumenat públic fase 2 59.500 En licitació
Obert G330/2016/39 Contracte de serveis per procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa, diversos criteris d'adjudicació Manteniment i vigilància de les instal·lacions esportives, reservat a CET 88.000 En licitació
Obert G330/2016/15 Contracte de serveis per procediment obert diversos criteris d'adjudicació Gestor d'expedients 74.800 En licitació
Negociat amb publicitat G330/2016/22 Contracte de serveis per procediment negociat amb publicitat, oferta econòmicament més avantatjosa, diversos criteris de negociació Assessorament jurídic en dret administratiu 80.000 En licitació