Perfil de contractant

Expedients de contractació

Buscar

Tipus Expedient Procediment Objecte Import Estat
Negociat G329/2016/10 Contracte de subministrament per procediment negociat amb publicitat Vestuari 81.055 Formalització
Obert G328/2017/11 Contracte d'obres per procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa, diversos criteris d'adjudicació Rehabilitació dels dipòsits d'aigües 86.363,63 En licitació
obert G329/2017/16 Contracte de subministrament per procediment obert, oferta económicament més avantatjosa, diversos criteris d'adjudicació arrendament de l'enllumenat ornamental de Nadal d'Abrera 144.100
Obert G330/2017/10 Contracte de serveis per procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa, diversos criteris d'adjudicació Oficina municipal d'informació al consumidor (OMIC) 69.600 En licitació
Obert G330/2017/14 Contracte de serveis per procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa, diversos criteris d'adjudicació Espai Jove 189.032,90 En licitació
Obert G330/2016/39 Contracte de serveis per procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa, diversos criteris d'adjudicació Manteniment i vigilància de les instal·lacions esportives, reservat a CET 88.000 Adjudicat
Obert G330/2017/01 Contracte de serveis per procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa, diversos criteris d'adjudicació Tractament arxivístic dels fons documentals de l’Ajuntament 52.000 En licitació
Obert G330/2016/19 Contracte de Serveis per Procediment obert, Oferta econòmicament més avantatjosa, Diversos criteris d'adjudicació Recollida, cerca, captura i manteniment d'animals abandonats i morts i manteniment de les colònies de gats del carrer 172.080 En licitació
Obert G330/2016/26 Contracte mixt de subministrament i de serveis per procediment obert, oferta económicament més avantatjosa, diversos criteris d'adjudicació Subministrament, en règim de lloguer, i serveis de buidat i manteniment de contenidors de recollida d'oli vegetal domèstic, de gestió integral de fraccions de residus de la Deixalleria i de recollida de paper confidencial 102.304,60
Obert G330/2017/03 Contracte de serveis per procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa, diversos criteris d'adjudicació Millora dels quadres d’enllumenat públic fase 2 59.500 Adjudicat
Obert G367/2017/08 Concessió d’ús privatiu d’un bé de domini públic per procediment obert i diversos criteris d'adjudicació Parades i magatzems del mma En licitació
Obert G330/2016/34 Contracte de serveis per procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa, diversos criteris d'adjudicació Socorrisme a la Piscina municipal d'estiu (SOS) 41.085 Formalitzat
Obert G328/2016/27 Contracte d'obres per procediment obert, oferta econòmicament mès avantatjosa, diversos criteris d'adjudicació Reforma integral de l'Ajuntament vell 682.757,20 En licitació
Obert G329/2016/35 Contracte de subministrament per procediment obert, un sol criteri d'adjudicació Subministrament de dos vehicles tipus furgoneta 23.570,24 Adjudicat
Obert G329/2017/09 Contracte de subministrament per procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa, diversos criteris d'adjudicació Arrendament de màquines de fitness 185.050 En licitació