Tauler d'anuncis

Document Expedient Procediment Categoria Descripció Data de Publicació
03_Edicte decret 2017-0520 G308/2017/55 Aprovació del Padró fiscal i notificació col·lectiva Edictes Aprovació de les liquidacions dels càrrecs de l'ORGT 28/04/2017
Anunci DECRET 2017-0465 sobre l'inici d expedient per donar de baixa d ofici al padró d habitants per inscripció indeguda E152/2016/22 Baixa d'Ofici en el Padró municipal d’Habitants per inscripció indeguda mes de desembre 2016 Anuncis Inici d’expedient per donar de baixa d’ofici al padró d’habitants per inscripció indeguda 24/04/2017
Notificació col·lectiva Decret 2017-0470 E205/2017/10 Concesión de Ayudas de Emergencia Social Ajudes i Subvencions Prestacions socials en conceptes diversos 24/04/2017
Edicte del decret 2017-0468 G308/2017/44 Aprovació del Padró fiscal i notificació col·lectiva Edictes Aprovació de padrons fiscals i altres liquidacions d'abril de 2017 18/04/2017
Notificació Decret 2017-0466 de prestacions socials (col·lectiva) E205/2017/14 Concesión de Ayudas de Emergencia Social Ajudes i Subvencions Prestacions socials en conceptes diversos 18/04/2017
Anunci Taulell BAIXA OFICI E152/2017/01 Baixa d'Ofici en el Padró municipal per inscripció indeguda gener 2017 Anuncis Anunci d'inici d’expedient per donar de baixa d’ofici al padró d’habitants per inscripció indeguda. Gener 2017 11/04/2017
Declaració caducitat de llicència d'obres E013/2006/429 Llicència d'obres majors Urbanisme Declaració de caducitat de llicència d’obres atorgada a Construmed 2006, SL per executar un habitatge unifamiliar aparellat al carrer Euskadi, 26. Decret núm. 2017-0092 de 19 de gener de 2017 11/04/2017
Ordre d'execució de neteja de parcel·la E390/2015/203 Ordre d'execució d'obres de conservació, rehabilitació o millora Urbanisme Inici actuacions ordre d'execució a Novabrera, SL per netejar la parcel·la ubicada entre l'Av. Generalitat i els C/ Josep Tarradellas i Ponent, i evitar la proliferació de plagues - Edicte de data 04.04.2017 - Expedient núm. E390/2015/203 10/04/2017
Ordre d'execució de neteja de parcel·la E390/2017/07 Ordre d'execució d'obres de conservació, rehabilitació o millora Urbanisme Inici d'actuacions d'ordre d'execució a Novabrera, SL per netejar la parcel·la ubicada al C/ Martorell, 27-29 (i Av. LLuís Companys, 11-17 i C/ Rosers, 7). Edicte de data 04.04.2017. Expedient núm. E390/2017/07 10/04/2017
Anunci aprovació inicial G260/2017/02 Depuració de saldos pressupostaris i no pressupostaris d'exercicis tancats i baixa de les seves operacions comptables Anuncis Aprovació baixa saldos comptables a 31/12/2016. 04/04/2017