Tauler d'anuncis

Document Expedient Procediment Categoria Descripció Data de Publicació
DECRET 2017-0802 [Decret aprovació bases] G196/2017/21 Procés de selecció Borsa de Treballa Educadors Esportius Ocupació pública Procés de selecció d'una borsa d'Educadors/es Esportius/ves. Convocatòria G196/2017/21 24/06/2017
Anunci aprovació definitiva G262/2017/06 Aprovació Reconeixement Extrajudicial de Crèdits Pressupost Aprovació definitiva expedient modificació de crèdit núm. 06/2017. 23/06/2017
Anunci aprovació definitiva G262/2017/07 Modificació de crèdits, modalitat de suplement de crèdits i crèdits extraordinaris amb càrrec al romanent líquid de tresoreria/nous o majors ingressos/anul·lacions o baixes de crèdits d'altres aplicacions/operacions de crèdit] Pressupost Aprovació definitiva expedient modificació de crèdit núm. 07/2017 23/06/2017
Anunci aprovació definitiva G262/2017/08 Crèdits Extraordinaris Finançats amb Càrrec al Romanent Líquid de Tresoreria de Conformitat amb l'Ordre EHA 3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s'aprova l'Estructura dels Pressupostos de les Entitats Locals Pressupost Aprovació definitiva expedient modificació de crèdit núm. 08/2017 23/06/2017
Anunci Taulell Inici d'expedient per donar de baixa d'ofici al padró municipal E152/2017/03 E152/2017/03 Baixa d'ofici en el padró municipal per inscripció indeguda març 2017 Anuncis Inici d’expedient per donar de baixa d’ofici al padró d’habitants per inscripció indeguda 16/06/2017
Edicte del Decret 2017-0795 G308/2017/86 Aprovació del Padró fiscal i notificació col·lectiva Edictes Aprovació de padrons i liquidacions juny 2017 16/06/2017
DECRET 2017-0758 [Decret aprovació bases nova] G196/2017/20 Procés de selecció EEE Ocupació pública Procés de selecció d'Educadors/es Esportius/ves per a l'Escola Esportiva d'Estiu. Convocatòria G196/2017/20 14/06/2017
Anunci Taulell NO_ENCSARP E155/2017/01/NE Caducitat Padró Municipal NO_ENCSARP (B-II) Anuncis Decret inici d’expedient per donar de baixa d’ofici al Padró d’habitants per inscripció indeguda als estrangers comunitaris 12/06/2017
Anunci Taulell ENCSARP E155/2017/01/E Caducitat Padró Municipal ENCSARP (BC) Anuncis Baixa d’ofici per caducitat de la inscripció al Padró municipal d’habitants dels estrangers no comunitaris 12/06/2017
Edicte del decret 2017-0731 G308/2017/74 Aprovació del Padró fiscal i notificació col·lectiva Edictes Aprovació dels càrrecs de liquidacions setmanals del 06.05.17 al 19.05.17 09/06/2017