Tauler d'anuncis

Document Expedient Procediment Categoria Descripció Data de Publicació
Edicte del decret 2017-1057 1080/2017 Aprovació del Padró fiscal i notificació col·lectiva Edictes Aprovació de padrons i liquidacions d'agost 2017 16/08/2017
Anunci de Finalització de l expedient de baixa d ofici al padró d habitants per inscripció indeguda E152/2017/01 Baixa d'Ofici en el Padró municipal per inscripció indeguda gener 2017 Anuncis Finalització de l’expedient de baixa d’ofici al padró d’habitants per inscripció indeguda. 10/08/2017
Anunci del DECRET 2017-1068 Finalització de l expedient de baixa d ofici al padró d habitants per inscripció indeguda. E152/2017/02 Baixa d'ofici en el padró municipal per inscripció indeguda Febrer 2017 Anuncis Finalització d'expedient de baixa d'ofici al padró d'habitants per inscripció indeguda 10/08/2017
Notificació col·lectiva Decret 2017/1091 1110/2017 Concesión de Ayudas de Emergencia Social Ajudes i Subvencions Prestacions socials en concepte de productes d'alimentació 10/08/2017
Notificació col·lectiva Decret 2017-1010 607/2017 Concesión de Ayudas de Emergencia Social Ajudes i Subvencions Prestacions socials en concepte de sortides escolars 09/08/2017
Notificació col·lectiva Decret 2017-1059 744/2017 Concesión de Ayudas de Emergencia Social Ajudes i Subvencions Prestacions socials en conceptes diversos 09/08/2017
Notificació col·lectiva Decret 2017-0961 368/2017 Concesión de Ayudas de Emergencia Social Ajudes i Subvencions Prestacions socials en conceptes diversos 04/08/2017
Notificació col·lectiva Decret 2017-0962 283/2017 Concesión de Ayudas de Emergencia Social Ajudes i Subvencions Prestacions socials en concepte de productes d'alimentació 04/08/2017
Edicte de notificació als interessats. Decret núm. 2017-0586 de data 09.05.2017 E014/2015/015 Llicència Obres menors Urbanisme Imposició de la tercera multa coercitiva per incompliment de diverses ordres d’execució a la ronda Sant Jordi 83, i reiteració del requeriment 01/08/2017
Anunci decret Alcaldia núm. 2017-0968 de 14/07/2017 600/2017 Aprovació de projecte d'obres locals Urbanisme Aprovació inicial del projecte ordinari d'obres municipals "Millora dels parcs urbans d'Abrera (Fase IV)" 31/07/2017