Tauler d'anuncis

Document Expedient Procediment Categoria Descripció Data de Publicació
Anunci Taulell finalització BAIXES OFICI E152/2017/04 Baixa d'ofici en el padró municipal per inscripció indeguda Abril 2017 Anuncis Finalització de l’expedient de baixa d’ofici al padró d’habitants per inscripció indeguda. 15/12/2017
Anunci Taulell finalització BAIXES OFICI E152/2017/03 Baixa d'ofici en el padró municipal per inscripció indeguda març 2017 Anuncis Finalització d'expedient de baixa d'ofici al padró d'habitants per inscripció indeguda 13/12/2017
Edicte de notificació als interessats. Decret 2017-1297 de data 04.10.2017 E014/2015/015 Llicència Obres menors Urbanisme Imposició de cuarta multa coercitiva per incompliment d'ordres referents a adequació de la parcel·la de la ronda Sant Jordi, 83 13/12/2017
Edicte de notificació als interessats. Decret 2017-1331 de data 16.10.2017 E390/2017/16 Ordre d'execució d'obres de conservació, rehabilitació o millora Urbanisme Requeriment-ordre d'execució referent a treballs de contenció, adequació, neteja i restitució del vial públic al carrer Aragó, 35 11/12/2017
Notificació col·lectiva 3484/2017 Concesión de Ayudas de Emergencia Social Ajudes i Subvencions Notificació Decret 2017-1526 de prestacions socials en conceptes de productes d'alimentació 30/11/2017
Notificació col·lectiva 3638/2017 Concesión de Ayudas de Emergencia Social Ajudes i Subvencions Notificació Decret 2017-1525 de prestacions socials en concepte de productes d'alimentació 30/11/2017
Aprovació inicial "Projecte executiu reforma instal·lació de climatització a la Piscina Municipal" 2715/2017 Aprovació de projecte d'obres locals Urbanisme Aprovació inicial projecte ordinari d'obres anomenat "Projecte executiu reforma instal·lació de climatització a la Piscina Municipal d'Abrera" de data juliol de 2017 (Decret d'Alcaldia 2017-1429 de data 09.11.2017) 22/11/2017
Projecte executiu reforma instal·lació de climatització a la Piscina Municipal d'Abrera 2715/2017 Aprovació de projecte d'obres locals Urbanisme Projecte executiu de reforma de la climatització del Centre Aquàtic Municipal 22/11/2017
Edicte del decret 2017-1469 3549/2017 Aprovació del Padró fiscal i notificació col·lectiva Edictes Aprovació de padrons i liquidacions mes de novembre de 2017 20/11/2017
04_ANUNCI APROVACIÓ PROVISIONAL 2250/2017 Trasllats Intervenció Tresoreria Ordenances i reglaments Aprovació provisional Ordenances Fiscals per a l'exercici 2018 02/11/2017